پروش دام از نوع بز

پرورش بز از نوع نژاد پاکستانی و کسب درآمد از طریق فروش بزغاله ها و فراورده ها ی دامی

60,547,500 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

60,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۷ شهریور ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.