خرید تراکتور مشارکتی

خرید تراکتور توسط علی بامری جاز، اسماعیل بامری جاز و قاسم بامری جاز

601,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

601,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۴ خرداد ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.