تولید تیرچه بتونی

تجهیز کارگاه تولید تیرچه بتونی توسط منصور بامری علی

126,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

126,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۷ تیر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.