خرید تجهیزات برق کاری

خرید تجهیزات برق کاری توسط بهنام برخان

72,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

101%

موفق شد

71,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۸ تیر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.