راه اندازی مغازه ساندویچ فروشی

راه اندازی مغازه ساندویچ فروشی توسط مهدی نائلی پور

126,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

126,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۷ تیر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.