خرید تجهیزات مهار آتش

خاموش کردن آتش‌ در جنگل‌های زاگرس 

747,173,635 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

37%

موفق شد

2,001,000,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.