خرید تجهیزات سوزن دوزی

خرید تجهیزات سوزن دوزی توسط سمیه حیدرزهی

61,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

61,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۱ تیر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.