راه اندازی کارگاه چکن دوزی

راه اندازی کارگاه چکن دوزی توسط مریم احمدی پور

182,010,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

101%

موفق شد

181,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۳ تیر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.