گسترش سوپر مارکت

خرید کولر برای سوپر مارکت توسط هاجر سابقی نژاد

77,510,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

102%

موفق شد

76,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۸ تیر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.