گسترش مغازه پوشاک بچگانه

گسترش مغازه پوشاک بچگانه توسط فرشاد بامری

5,620,668 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

3%

موفق شد

201,000,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.