توسعه کارگاه قالیبافی

توسعه کارگاه قالیبافی توسط جعفر قزلباش و زهرا طهماسبی

501,042,485 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

501,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۱ شهریور ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.