توسعه کارگاه قالیبافی

توسعه کارگاه قالیبافی توسط جعفر قزلباش و زهرا طهماسبی

20,765,185 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

4%

موفق شد

501,000,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.