کاشت کنجد

کاشت کنجد توسط ابراهیم دهمیری و مهرانگیز دهمیری

301,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

301,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.