کاشت کنجد

کاشت کنجد توسط مصطفی سابقی نژاد

151,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

151,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۷ شهریور ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.