راه اندازی شرکت تعاونی روستایی

راه اندازی شرکت تعاونی روستایی توسط پرویز نرماشیری

201,700,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

201,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۶ شهریور ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.