راه اندازی آرایشگاه مردانه

راه اندازی آرایشگاه مردانه توسط حسن بامری

121,100,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

121,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۹ شهریور ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.