راه اندازی میوه فروشی

راه اندازی میوه فروشی توسط آقای عبدالرضا سعیدی

171,100,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

171,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۰ شهریور ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.