پرورش دام از نوع بز

پرورش دام از نوع بز توسط کبری نوابی

69,810,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

126%

موفق شد

55,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۱ آذر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.