راه‌اندازی زنبورداری

راه‌اندازی زنبورداری توسط اکرم ظاهری عبده‌وند

100,715,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

100,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۳ آذر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.