34,215,850,863 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

7

استان تحت حمایت

356

طرح موفق

11

طرح در حال اجرا