26,865,410,067 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

7

استان تحت حمایت

314

طرح موفق

8

طرح در حال اجرا