44,449,244,949 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

8

استان تحت حمایت

408

طرح موفق

13

طرح در حال اجرا