29,326,294,070 ریال

مجموع حمایت‌های جمع‌آوری شده

7

استان تحت حمایت

327

طرح موفق

9

طرح در حال اجرا