کاشت گندم

کاشت گندم توسط کمال کرملاچعب

60,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

60,500,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۵ آذر ۱۳۹۸

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.