ساخت جایگاه دام و پرورش بز

ساخت جایگاه دام استاندارد و خرید دام توسط ابراهیم رستمی پور

71,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

71,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.