کاشت ارزن

با حمایت از طرح خانم نسیبه سالاری ایشان را در جهت کشت ارزن در زمینشان یاری نمایید

43,200,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

43,200,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۷ مرداد ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.