کاشت ارزن

کاشت ارزن توسط آقای حمید روشنی زهکلوت

54,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

54,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۲ مهر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.