کاشت نهال خرما

کاشت نهال خرما از نوع ربی و مضافتی توسط محسن ناروئی سورگاوان

46,500,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

بیش از 46,500,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.