کاشت یونجه

با مشارکت در تامین وام آقای درمحمد بامری در آبادانی گوشه کوچکی از از ایرانمان سهیم باشید.

73,720,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

73,720,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۵ مهر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.