تجهیز سوپرمارکت

تجهیز مواد اولیه سوپرمارکت توسط محسن آخوندزاده

83,178,406 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

بیش از 83,169,000 ریال

هدف

موفق شد

۳۰ آذر ۱۳۹۹

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.