گسترش آرایشگاه

توسعه آرایشگاه زنانه توسط مدینه سابقی نژاد

100,210,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

100,210,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.