آرایشگاه زنانه

ارایشگری توسط کبری سابقی نژاد

91,950,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

107%

موفق شد

بیش از 86,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.