احداث کارگاه خیاطی

احداث کارگاه خیاطی توسط خانم ثریا مولایی

103,273,741 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

102%

موفق شد

101,000,000 ریال

هدف

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.