گسترش کارگاه تپه زنی

گسترش کارگاه تپه زنی توسط عایشه آهورانی

91,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

91,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.