راه اندازی مغازه مرغ فروشی

راه اندازی مغازه مرغ فروشی توسط عبدالرحمان نرماشیری

86,000,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

86,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۲۹ خرداد ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.