راه اندازی کارگاه جوشکاری

راه اندازی کارگاه جوشکاری توسط صابر دیمیری

67,400,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

34%

موفق شد

201,000,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.