شراکت در طرح راه اندازی موتور پمپ

برقی کردن موتور پمپ چاه جهت آبیاری توسط نادعلی، محمدعلی، خانعلی روشنی و بلقیس بامری

1,001,240,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

1,001,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۰۵ شهریور ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.