خرید مشارکتی کمباین

خرید مشارکتی کمباین توسط حمید اسدپور، کوروش اسدپور، شیما اسدپور، سمیرا اسدپور

1,000,200,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

100%

موفق شد

1,001,000,000 ریال

هدف

موفق شد

۱۶ مهر ۱۴۰۰

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.