توسعه فروشگاه پوشاک

توسعه فروشگاه پوشاک توسط صمد سلیمانی

4,350,000 ریال

مبلغ جمع‌آوری شده

3%

موفق شد

131,000,000 ریال

هدف

مانده

این طرح فعال نیست

این نسخه پیش‌نویسی است که تنها می‌توانید آن را با دوستان‌تان به اشتراک بگذارید.